Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zweryfikowana

Spółka PGK Sp. z o. o. zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem cmentarzy komunalnych, targowiska miejskiego, szaletów, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni miejskiej i utrzymaniem czystości.
Pragnę zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie pielęgnacji zieleni jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę drzew, zamiatanie chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.

Ogłoszenia

Strona z aktualnymi wiadomościami iNFORMACJE ZE STRONY FIRMY

Dowiedz się więcej
image