image

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Międzyrzecz

Reymonta 5

Joined In lip 2023

O mnie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zostało powołane na mocy uchwały XXX/307/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 14 lutego 2017 r. w celu wykonywania usług komunalnych na rzecz Gminy Międzyrzecz. Spółka PGK Sp. z o. o. zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem cmentarzy komunalnych, targowiska miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości oraz sprzedażą węgla na zlecenie Gminy. Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie pielęgnacji zieleni jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie i koszenie trawników, wynajem wysięgnika z operatorem, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów. - KONTAKT - - Biuro - biuro@pgk.miedzyrzecz.pl - 531 290 914 - OW Głębokie - +48 795 000 558 - Recepcja – 95 741 20 33 - owglebokie@pgk.miedzyrzecz.pl - Administracja Cmentarze - +48 531 469 789 - cmentarze@pgk.miedzyrzecz.pl - Dział komunalny (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta) - +48 575 409 009 - zielen@pgk.miedzyrzecz.pl - Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) - +48 722 397 579 - pszok@pgk.miedzyrzecz.pl - Kadry - +48 720 835 571 - kadry@pgk.miedzyrzecz.pl - Księgowość - +48 576 835 571 - ksiegowosc@pgk.miedzyrzecz.pl - - -- - - - - - https://www.facebook.com/PGKMCZ

+48531290914

Reymonta 5

Social

Aktywność

Nie znaleziono opinii

Moje firmy

Zdjęcia

Kontakt